راز خوشبختی زن باید احساس محبوبیت کند، و مرد احساس مقبولیت

نوشته شده توسط
فروردین 13, 1396
666 بازدید
0 نظر

سید مهدی واعظ موسوی
اگر مردى به همسرش بگوید: «دوستت دارم» این جمله همیشه در دل او مى ماند.
قال رسول الله  : قَولُ الرَّجُلِ لِلمَرأه اِنِّى اُحِبُّک لا یَذهَب مِن قَلبِها اَبَدا.
چرا که روانشناسى زن روانشناسى محبوبیت است، همان گونه که روانشناسى مرد روانشناسى مقبولیت است.
یعنى: براى زن دوست داشته شدن در نزد شوهرش مهم است، و براى مرد پذیرفته شدن پیش همسرش اهمیت دارد.
بارها خانم ها از همسرشان پرسیده اند که: تو منو دوست دارى؟ ولى کم تر مردى است که چنین پرسشى را از همسرش داشته باشد. بعضى مردان گاهى در پى کسب مقبولیت از گزافه گویى نیز باکى ندارند، و خود را مهم جلوه مى دهند تا همسرانشان آنان را بپذیرند. برخى زنان نیز براى این که شوهران خود را بیازمایند که آیا هنوز محبوبشان هستند یا نه؟

از آنان درخواست لباس یا سفر و… مى کنند.
یکى از روانشناسان مى گوید: اگر زنى پیش همسرش احساس محبوبیت کند، نیازى به غر زدن و نق زدن نخواهد داشت. از این رو به مردان سفارش مى کنیم که پیوسته احساس نیاز به محبوبیت را در همسران خود با ابراز مهر زبانى و غیر زبانى تأمین کنند.
«ناپلئون بناپارت» مى گوید: مرد حاصل دست رنج خود را زر مى کند، و به پاى زن مى ریزد، تا همسرش به او افتخار کند. از این رو روانشناسان مى گویند: زیباترین جمله اى که خانم ها به شوهرانشان هدیه مى کنند این است که به آنان بگویند: «من به تو افتخار مى کنم»، و زیباترین جمله اى که مردان به همسران خود مى گویند: آن است که بگویند: «دوستت دارم»
برخى مردان در ابراز مهر بسیار ضعیف اند، و برخى زنان نیز تمکین در برابر مرد را شایسته خود نمى دانند.
یکى از عوارض انقلاب صنعتى عدم تمکین زن در مقابل مرد است.
استقلال مالى زن موجب شده است که زن به همسرش احساس نیاز نکند، از این رو از او حرف شنوى نداشته باشد. عدم تمکین زن مسؤولیت پذیرى مردان را نیز کاهش داده است، و بسیارى از زنان همواره از بى مسؤولیتى مردان شکوه دارند، در حالى که خودشان با عدم اطاعت و اعلام استقلال کامل به این پدیده دامن مى زنند. و بسیارى از مردان از عدم اطاعت و سرکشى زنان ناراحت اند، در حالى که خود با سستى در مسؤولیت پذیرى به آن دامن زده اند. آرى مسؤولیت پذیرى مرد بر میزان اطاعت زن مى افزاید، و اطاعت زن بر مسؤولیت پذیرى مرد مى افزاید. از این رو قرآن زنان شایسته را زنان مطیع مى داند، و مردان را به مسؤولیت پذیرى و تلاش براى تأمین نیازهاى مادى و معنوى زن فرا مى خواند. و این دو در هم تنیده است، ضعف هر کدام دیگرى را به ضعف مى کشاند. ما بر آنیم که کارکرد زن و مرد در روابط همسرى دوسویه است و نوعى تعامل است و نه تقابل.
چه خوب است که هر کسى از خود شروع کند و به انتظار دیگرى ننشیند تا پیش حضرت حق سرفراز باشد و معذور. تواکل یعنى هر کدام از زن و شوهر مسؤولیت خود را به گردن دیگرى بیاندازد، و منتظر اقدام او باشد. تواکل نیروها را به ضعف مى کشاند. خواننده این سطور در همین لحظه مى تواند یک سویه اقدام به مهرورزى و عشق کند تا همسرش را نیز به عشق و مهرورزى وادارد.
چونان چشمه بجوشیم تا بانشاط و سرزنده باشیم، چرا که بِرکِه چون راکد است مى گندد.

درباره نویسنده

سید مهدی واعظ موسوی، سردبیر و صاحب امتیاز ماهنامه خانواده خوشبخت

شما باید برای ارسال دیدگاه به این نوشته در سایت یا بلاگ وردپرس ثبت نام کرده باشید